Eksperthinnang küttesüsteemile

Kui tegemist on olemasoleva küttesüsteemiga, mille kohta puudub seaduses nõutav informatsioon või küttesüsteemi lahendus ei vasta nõuetele, siis saamaks ülevaadet sellise küttesüsteemi ohutusalasest olukorrast, tuleb koostada eksperthinnang. Eksperthinnangu eesmärgiks on selgitada välja küttesüsteemi seisukord ja sellest lähtuvalt anda hinnang, kas küttesüsteemi võib kasutada või on vajalik tarvidusele võtta meetmed olukorra parandamiseks. Eksperthinnang ei pea ilmtingimata jõudma tulemusele, et küttesüsteem on ohutu ja sobilik kasutamiseks. Küttesüsteemi eksperthinnangut võib vaja minna kasutusloa taotlemisel.

Kes võib koostada eksperthinnangu?

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp-meister tase 5, Tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistust omavatel isikutel.

Mida kontrollitakse ekspertiisi käigus?

Küttesüsteemi ülevaatuse käigus kontrollib ekspert:

  • olemasolevat dokumentatsiooni;
  • küttekehasid, nende seisukorda ja ohutuskujasid;
  • korstnaid, nende seisukorda ja ohutuskujasid;
  • küttesüsteemide puhastatavust;
  • läbiviikude olemasolul dokumente või nende puudumisel läbiviikude teostust. 

Pärast esmast konsultatsiooni on puuduste ilmnemisel võimalik need positiivse hinnangu saamiseks eelnevalt likvideerida.

Loe küttesüsteemi ekspertiisi kohta pikemalt blogist “Eksperthinnang küttesüsteemile – mis see on ja milleks seda vaja võib minna?”