Pottsepp Marek ollino

Kasutusloa taotlemine elulkondlikele hoonetele

Pakume konsultatsioone kasutuslubade taotlemisel, sh asjaajamised omavalitsuste, Päästeameti ja teiste asjasse puutuvate organitega. Vajadusel aitame leida ka projekteerija, elektriauditi tegija või muu oma ala spetsialisti, et protsessi kitsaskohtadest üle saada. 

  • Ehitiste kasutusloa taotlemise menetluse juhtimine ja konsultatsioonid kuni loa väljastamiseni; 
  • Ebaseaduslikult ehitatud või laiendatud ehitiste seadustamine.

Esmane konsultatsioon: tasuta
Konsultatsiooni hind: 60 eurot/h