Pottsepp Marek ollino

Eksperthinnangud

Eksperthinnang küttesüsteemile 

Kui tegemist on olemasoleva küttesüsteemiga, mille kohta puudub seaduses nõutav informatsioon või küttesüsteemi lahendus ei vasta nõuetele, siis saamaks ülevaadet sellise küttesüsteemi ohutusalasest olukorrast, tuleb koostada eksperthinnang. Eksperthinnangu eesmärgiks on selgitada välja küttesüsteemi seisukord ja sellest lähtuvalt anda hinnang, kas küttesüsteemi võib kasutada või on vajalik tarvidusele võtta meetmed olukorra parandamiseks. Eksperthinnang ei pea ilmtingimata jõudma tulemusele, et küttesüsteem on ohutu ja sobilik kasutamiseks. Küttesüsteemi eksperthinnangut või ekspertiisi võib vaja minna kasutusloa taotlemisel.

Eksperthinnangu andmise kompetents on olemas korstnapühkija-meister tase 5, Pottsepp-meister tase 5, Tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistust omavatel isikutel.

Küttesüsteemi ülevaatuse käigus kontrollib ekspert:

  • olemasolevat dokumentatsiooni;
  • küttekehasid, nende seisukorda ja ohutuskujasid;
  • korstnaid, nende seisukorda ja ohutuskujasid;
  • küttesüsteemide puhastatavust;
  • läbiviikude olemasolul dokumente või nende puudumisel läbiviikude teostust.

Pärast esmast konsultatsiooni on puuduste ilmnemisel võimalik need positiivse hinnangu saamiseks eelnevalt likvideerida.

Eksperthinnangu koostamine võib olenevalt kütteseadmete arvust ja muudest asjaoludest aeg võtta paarist nädalast kuni kuu ajani.

Eksperthinnangu, koos erinevate dokumentidega saadame teile pärast arve tasumist digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või paberkandjal kokku lepitud aadressile.  NB! Paberkandjal dokumendi väljastamine on eraldi tasustatav.

Võimalikud ebameeldivused, mis võivad esineda:

  • Ümberehitused - kui konsultatsiooni käigus avastatakse mõni normide või seadustega vastuolus olev lahendus, tuleb see positiivse eksperthinnangu saamiseks ümber teha. Tavaliselt on tegemist pisimuutusega nagu näiteks kaitseekraani paigaldamine kerise juurde või puhastusluukide paigaldamine korstnajalga. Samas võib ka juhtuda, et ümber tuleb mängida küttesüsteemi suitsulõõride lahendus, sest kaks küttekeha, mille väljuvate suitsugaaside temperatuurid on erinevad, ei tohi olla samas lõõris (näiteks keris ja kamin).

  • Kaetud tööd - kui eksperthinnangut on vaja ka korstnale ja korsten on kaetud erinevate materjalidega, siis võib olla vajalik konstruktsiooni osaline lahti võtmine, et meister saaks veenduda korstna ehituse tuleohutuses. Samuti võib olla vajalik tekitada juurdepääs läbiviikudele. See on eriti vajalik, kui puuduvad tööde teostamise kohta kaetud tööde aktid.
Eksperthinnangut puudutava hinnakirja leiad siit.

Pikema kirjutise küttesüsteemi eksperthinnangu kohta leiad meie blogist: "Eksperthinnang küttesüsteemile - mis see on ja milleks seda võib vaja olla"