Mida peaks teadma ja millega arvestama korstnapühkija külaskäigu korral?
Nii küttekoldeid kui ka korstnaid on oluline regulaarselt hooldada. Õigesti hooldatud korsten tagab küttekollete korrektse toime ja mis peamine - ohutu olemise. Päästeameti veebilehelt www.kodutuleohutuks.ee leiab mitmeid nõuandeid, mida ohutuse tagamiseks arvesse võtta. 
Kui korstnapühkijaga on aga külaskäik juba kokku lepitud, siis millised on ettevalmistavad tegevused ja millele peaks eelnevalt tähele pöörama?

  • Hoolitse, et keegi oleks kokku lepitud ajal kohal ja korstnapühkijat vastu võtmas.
  • Ära tee samal päeval küttekolletesse tuld. Kuuma ahju või pliiti on ohtlik pühkida.
  • Aknad, uksed, siibrid ja ventilatsiooniavad peavad olema korstnapühkija visiidi ajal suletud, et tahm ei lenduks pühkimise ajal eluruumidesse.
  • Oluline on tagada korstnapühkijale ligipääs katusele, et ta saaks korstnalõõre korralikult puhastada. Ka katusel peaksid olema vajadusel ohutust tagavad käiguteed ning redelid.
  • Võimalda ligipääs küttesüsteemi kõigile osadele (korstnajalg, küttekehad).
  • Taga puhastusavade juures piisav tööks vajalik ruum (60 cm).
  • Sea valmis anum pühkimisel kogunenud tuha ja tahma jaoks. Kui on, siis ka mõned ajalehed, millega pindasid katta.
  • Varu aega ja positiivset suhtumist! Vahel ei lähe kõik nii nagu planeeritud ning ettenägematute asjaolude tõttu võib korstnapühkija hilined või siis läheb tal teie juures kauem kui planeeritud.