Pottsepp Marek ollino

Meister väljus külmakahus,
korstna poole pöörab pea:
suits kui sammas õhturahus
tõuseb - tõmbus väga hea.

Taat nii õnnelik ja kärmas,
jalad nõnda kerged all.
Pargis, salus hõbehärmas
ruttab sammul lennukal...

Naine ootel. "Jäid nii kauaks...
Süda lausa küpses sees."
"Leniniga ühes lauas
teed me jõime...", ütleb mees.

A. Tvardovski "Lenin ja pottsepp"